Michiel Verstappen

Een andere tweede jaars leider is Michiel of ook wel bekend op Berkven als De "Geus". Hij zit nog maar sinds de groep "De Kerels" bij Berkven maar zijn liefde en inzet voor Berkven is zeer groot. Zijn favoriete hobby is badminton en ook op muzikaal vlak is hij actief, hij speelt saxofoon en is lid van een bandje!! Je zal hem al wel eens gezien hebben, je kan er ook niet naast kijken want hij is namelijk DE grootste leider.

Vincent Wynants a.k.a. ‘Vinny’

Deze jongeman is graag gezien op Berkven. Zijn grootste hobby. Dit jaar zal hij zijn enthousiamse proberen over te brengen over de jonge veulens die hij gaat begeleiden en met passie trachtten te entertainen het komende berkvenjaar en hen nog wat bij te leren over wetenschap!