Vincent Wynants a.k.a. ‘Vinny’

Deze jongeman is graag gezien op Berkven. Zijn grootste hobby. Dit jaar zal hij zijn enthousiamse proberen over te brengen over de jonge veulens die hij gaat begeleiden en met passie trachtten te entertainen het komende berkvenjaar en hen nog wat bij te leren over wetenschap!