Sam Vanspringel a.k.a. ‘Prins’

Deze jonge knaap zit nog maar een paar jaar bij Berkven maar acteert nu al alsof hij er zijn hele leven bijzit Hij kent ondertussen alle kneepjes van het vak om vanaf dit jaar een ware hoofdleider te zijn. Met zijn gedrevenheid en enthousiasme kan hij zijn leden op zijn eentje bezighouden. Als dat geen meerwaarde voor de leidingsploeg is!

Ferre Vangenechten a.k.a. ‘Fred’

 

Onze jongste leider, maar daarom niet de minste is Ferre Vangenechten a.k.a. Fred. Hij treedt in de voetsporen van zijn broer, Lander, die hem een jaar voor is in het leidingswezen. Buiten Berkven vind je Ferre wel eens op de dansvloer van een Geels fuifje/vatje. En de tijd die hem nog rest besteed hij met plezier aan zijn vriendinnetje(s)!